Motorlindningar

MotorlindningarVi har lång erfarenhet av motorlindningar och kan erbjuda omlindningar på växel och likströmsmotorer upp till 500 kW. Vår verksamhet fokuserar främst på process, sågverk och stålindustri men vi anlitas även av fastighetsbolag, kommuner och andra verksamheter.

Hjälp med motorlindningar

Vi kan även hjälpa till med omlindning av kompressormotorer, traversmotorer, transformatorer, generatorer och andra på marknaden förekommande drifter.