Elmotorer

Vi lagerför elmotorer från 0,18-15 kW i varvtalen 1500 och 3000 rpm i både 400 och 500 volts utförande.

Större motorer finns också i lager men ej i full sortering. Reservdelar och flänslagersköldar finns även i lager.

Elmotor