Mjukstartare

mjukstartareEn 2mjukstartare ökar din motors livslängd, då den minskar mekaniskt slitage och elektrisk belastning. Med en mjukstartare kan du optimera startströmmarna som ofta är väldigt höga och utgör en påfrestning för motorn, denna påfrestning kan t.ex. leda till oönskat motorhaveri.
Med en mjukstartare kan din elmotor startas upp på mer skonsamt sätt, då spänningen stegvis ökar tills motorn har fått sin rätta driftspänning. Det finns med andra ord många fördelar med en mjukstartare, men bland annat så bidrar den till att säkra motordriften samt öka effektiviteten och produktiviteten.

MSF mjukstartare

Mjukstartare används för att mjukt starta och stoppa asynkronmotorer. Pumpar, kompressorer, kvarnar, fläktar och sågar är några användningsområden. Emotron är en av de största tillverkarna av mjukstartare. En robust konstruktion och stor flexibilitet för olika tillämpningar kännetecknar våra mjukstartare.

  • Maximalt mjuka starter och stopp genom riktig momentreglering.
  • Ytterligare 20% lägre startström jämfört med konventionella mjukstartare.
  • Skydd mot nätfel.
  • Termiskt motorskydd samt ingång för PTC-givare.
  • Skyddar maskinen/processen genom att använda motorn som givare.
  • Krypkörning fram/back.
  • Låg hastighet för enkel positionering eller sekvensstyrning.
  • Kontinuerlig felövervakning.

Kort sagt: Vi har ett brett program av mjukstartare som startar och stoppar motorer mjukt och skonsamt. Vilket är bra både för motorn och den utrustning den driver.

Vi sätter kunden i centrum och ger service på kundens utrustning så att största möjliga tillgänglighet nås. Tveka inte att kontakta oss idag!